Fotografie okolia - viac foto na Facebooku pretekov

Po pretekoch môžete navštíviť tieto miesta ktoré sú v bezprostrednej blízkosti pretekov

 • Tatry 1
 • Tatry 2
 • Tatry 3
 • Tatry 4
 • Tatry 5
 • Tatry 6
 • Tatry 7
 • Tatry 8
 • Tatry 9
 • Tatry 10
 • Tatry 11
 • Tatry 12
 • Tatry 13
 • Tatry 14
 • Tatry 15
 • Tatry 16
 • Tatry 17
 • Tatry 18
 • Tatry 19
 • Tatry 20
 • Tatry 21
 • Tatry 22
 • Tatry 23
 • Tatry 24
 • Tatry 25
 • Tatry 26
 • Tatry 27
 • Tatry 28
 • Tatry 29
 • Tatry 30
 • Tatry 31
 • Tatry 32
 • Tatry 33
 • Tatry 34
 • Tatry 35
 • Tatry 36