Propozície- pokyny- štartovky-výsledky

Môžete si nahrať svoje postupy na Route Gadget:link

Celkové po E 5 pdf link

Celkové po E 5 html link

Výsledky E 5 medzičasy html: link

Výsledky E 5 medzičasy pdf: link

Výsledky E 5 html: link

Výsledky E 5 pdf: link

Celkové po E 4 pdf link

Celkové po E 4 html link

Výsledky E 4 medzičasy html: link

Výsledky E 4 medzičasy pdf: link

Výsledky E 4 html: link

Výsledky E 4 pdf: link

Výsledky E 3 medzičasy html: link

Výsledky E 3 medzičasy pdf: link

Výsledky E 3 html: link

Výsledky E 3 pdf: link

 

Celkové po E 2 pdf link

Celkové po E 2 html link

Výsledky E 2 medzičasy html: link

Výsledky E 2 medzičasy pdf: link

Výsledky E 2 html: link

Výsledky E 2 pdf: link

Výsledky E 1 medzičasy html: link

Výsledky E 1 medzičasy pdf: link

Výsledky E 1 html: link

Výsledky E 1 pdf: link

Štartovka E 1 : link

Štartovka E 2 : link

Štartovka E 3 : link

Štartovka E 4 : link

Štartovka E 5 : link

Štartovka celkové E1-E5 kategórie : link

Štartovka celkové E1-E5 kluby : link

 

Popisy kontrol E 1 /môžete si vytlačiť/ : link

Popisy kontrol E 2 /môžete si vytlačiť/ : link

Popisy kontrol E 3 /môžete si vytlačiť/ : link

Popisy kontrol E 4 /môžete si vytlačiť/ : link

Popisy kontrol E 5 /môžete si vytlačiť/ : link

Aktualizované pokyny: /doc./ link Zmena !! Lístky na lanovku sa dajú použiť len v deň pretekov.

Aktualizované pokyny: /pdf./ link Zmena !! Lístky na lanovku sa dajú použiť len v deň pretekov.

Dĺžky tratí a prevýšenie (doc.): link

Dĺžky tratí a prevýšenie (pdf.): link